Povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega 13.03.2015. godine održao se Simpozij pod nazivom: „Transplantacija bubrega u BiH – jučer, danas, sutra”. Mjesto održavanja Simpozija bila je Velika sala Opštine Stari Grad, a organizatori su Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo zdravstva Univerzitetski klinički centar Sarajevo (UKCS), Klinika za hemodijalizu UKCS i Institut za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS. Organizacioni odbor činili su: Acc.prof.dr. Halima Resić, prim.dr. Lada Sarajlić, prof.dr. Rusmir Mesihović i prof.dr. Zoran Hadžiahmetović.
Predavači su bili: Prim.dr. Lada Sarajlić,direktor Centra za transplantacijsku medicinu, Federalno ministarstvo zdravstva. Tatjana Lučić, dipl.ing.el., dr.Nermina Rizvanović, KB Zenica, dr.Boris Matić, KBC Mostar, prof.dr. Senija Rašić UKC Sarajevo, prof.dr.Mladen Knotek, KBC Merkur Zagreb, prof.dr. Senaid Trnačević, prof.dr. Enisa Mešić, UKC Tuzla, doc.dr. Mirna Alečković, UKC Tuzla, mr.sci.dr. Alma Haličević, UKC Tuzla, acc.prof.dr. Halima Resić, UKC Sarajevo i mr.dr. Aida Ćorić, UKC Sarajevo, Donorska mreža BiH.

Zaključci sa simpozijuma povodom dana bubrega 13.3.2015. godine:

1. Postojanje novoformiranog transplantacionog centra pri Federalnom ministarstva zdravstva i njegovo funkcionisanje je bitan preduslov za jedinstven sistem u funkcionisanju  svih aktivnosti i procedura u Federaciji BiH
2. Novoformirana lista čekanja je na  softveru  koji je   jedinstven  spisak obradjenih  bolesnika sa dijalize na osnovu kojih se vrši raspodjela eksplantiranih organa po principu prioriteta, ravnomjerne raspodjelei svih  procedura  prema preporukama Eurotransplanta
3. Uloga anesteziologa kao koordinatora je postavlja na mjesto koje je veoma bitno  u prepoznavanju i otkrivanju donora te održavanju donora i aktivnosti na aktiviranju drugih koordinatora u procesu realizacije  transplantacije od  donora sa dijagnozom moždane smrti
4. Poštovati procedure o pregledu doniranih organa  i svim aspektima podobnosti organa za transplantaciju.Posebno se osloniti na  histološki nalaz  doniranog bubrega
5. HLA tipizacija nije najpresudniji kriterijum za izbor primaoca organa. Ukoliko drugi parametri odgovaraju HLA tipizacija nema presudnu ulogu
6. Ultrazvučna dijagnostika je bitna dijagnostička metoda u praćenju bolesnika za presadjenim bubregom
7. Pratiti i bilježiti podatke o praćenju bolesnika sa presadjenim bubregom
8. Ocjeniti GFR  kod potencijalnih donora , izabrati uniforman i jedinsvenu sistem odredjivanja navedenog paramtera
9.  Aktivirati Donorsku mrežu na nivou BiH
10. Raditi na prevenciji bubrežnih bolesti

 

{gallery}WKD-simpozij{/gallery}