Novo Vijeće Europe poziva na osnivanje i uspostavu usklađenih nacionalni registara doniranja, kako bi se olakšalo dijeljenje i dostupnost podataka.

Dana 30. septembra 2015. godine nova Rezolucija je usvojena od strane Odbora ministara Vijeća Europe, a o uspostavi nacionalnih registara o donaciji organa u Europi, s ciljem olakšavanja međunarodne razmjene podataka. Rezolucija utvrđuje opće smjernice za izgradnju takvih nacionalnih / međunarodnih registara. Cilj je dobiti dovoljno informacija da se definira i osigura odgovarajuće praćenje živih donatora, dokumentira prognoza donatora i istraži uzročno-posljedična veza između faktora rizika prije doniranja. Smatra se da je od vitalnog značaja prikupljanje usklađenih podataka iz raznih zemalja sa živih donatora programa.

Dodatno obrazloženje uz ovu Rezoluciju pruža detaljan popis parametara namijenjenih za uključivanje u bilo koje nacionalne registre donatora, definira obvezno skup podataka i one koji će biti uključeni u ‘Registar registara’ usmjeren na međunarodnoj razmjeni podataka

Detaljnije informacije pogledajte ovdje.