Prof. dr Enisa Mešić
Organizacioni odbor za održavanje škole iz peritonealne dijalize
Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH
Tuzla, 23.11.2012.

U Zenici je od 09. do 11. novembra održana Škola iz oblasti peritonealne dijalize.  Prva škola je isključivo bila posvećena peritonealnoj dijalizi koju je organiziralo Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH. Održano je 13 predavanja koja su, sa stručnog aspekta, pokrila najvažnije teme iz oblasti peritonealne dijalize. Opći dojam je da su predavanja bila dosta kvalitetno pripremljena i da, što je vrlo značajno, imaju praktičan pristup u cilju pomaganju ljekarima da što bolje i kvalitetnije liječe bolesnike peritonealnom dijalizom.
Predavanja je slušalo oko 40 ljekara iz Bosne i Hercegovine što je prilično veliki broj,  s obzirom da se peritonealna dijaliza primjenjuje u samo nekoliko dijaliznih centara. Ipak, peritonealna dijaliza je dio obavezne nefrološke edukacije i svi učesnici su dobili certifikate o pohađanju Škole.
U diskusiji je bilo dosta učesnika koji su govorili o različitim aspektima peritonealne dijalize, o smanjivanju broja bolesnika koji se liječe peritonealnom dijalizom u svijetu i u BiH,  o prednostima i manama peritonealne dijalize u odnosu na hemodijalizu.
Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH će, u sklopu pisanja svojih smjernica, iznijeti i svoje stavove o liječenju peritonealnom dijalizom u BiH.