ERA-EDTA logo new 1014 2logo-nefrolozi

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane na ERA-EDTA CME Course pod nazivom “Nephrology Applied Omics”.

CME Course će se održati Medicinskom fakultetu u Sarajevu 24. septembra 2016. godine.

Kurs se organizira pod pokroviteljstvom: Evropskog udruženja nefrologa ERA-EDTA, a polaznici će dobiti akreditacije certificirane od Europskog vijeća za akreditaciju CME (UEMS-EACCMER)

Organizatori ERA-EDTA CME Course su:

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT)

  •     Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CKME)
  •     Klinika za Hemodijalizu, Univerzitetski klinički centar Sarajevo
  •     Jedinica za kliničku biohemiju i ljudsku ishranu, Odsjek farmaceutskih nauka, Univerzitet Perugia

Venue: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 24. 09. 2016.

Prva obavijest

Program kursa

On-line registracija na ERA-EDTA CME Course: http://undt.ba/ba/cme

Cijena ERA-EDTA CME Course: 100 EUR ili 200 KM

Instrukcije za plaćanje na linku: http://www.mf.unsa.ba/podaci/ckme/bankovni_podaci_CME_kurs.pdf

Informacije dostupne i na stranici Medicinskog fakulteta


 

roche.ba