Obavještavamo sve članove Udruženja da je potpisan sporazum između ERA-EDTA i našeg Udruženja,

prema kojem je uplačena članarina za 6 ljekara za najpoznatiji evropski nefrološki časopis NDT (Nephrology Dialysis Transplantaion). Zahvaljujući tome sada je ovaj prestižni časopis dostupan online svim članovima UNDT BiH i na taj način omogućava dalje napredovanje nefrološke struke u BiH.