Povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplataciju bubrega u Bosni i Hercegovini organizira simpozijum pod nazivom “Transplatacija bubrega u Bosni i Hercegovini – jučer, danas, sutra”. Simpozijum će se održati 13. 03. 2015. godine od 11:00 – 14:30 sati u Velikoj sali opštine Stari Grad.

PROGRAM SIMPOZIJA

PREDAVAČ TEMA IZLAGANJA

Acc. prof. dr. Halima Resić, predsjednica Udruženja ljekara za nefrologiiju, dijalizu i transplataciju bubrega u BiH,

Prim. dr. Lada Sarajlić, direktor Centra za transplantacijsku medicinu, Federalno ministarstvo zdravstva

POZDRAVNI GOVOR
11:00 – 11:10 Prim. dr. Lada Sarajlić
Predstavljanje Centra za transplatacijsku medicinu


11:10 – 11:20 Tatjana Lučić, dipl. ing. el Informacioni sistem za transplataciju bubrega
11:20 – 11:30 Dr. Nermina Rizvanović Rana detekcija potencijalnog donora
11:30 – 11:40 Dr. Boris Matić, KBC Mostar Uloga i značaj koordinatora u transplantacijskoj medicini
11:40 – 11:55 Prof. dr. Senija Rašić, UKC Sarajevo Kriterijumi podobnosti kadaveričnih davalaca bubrega – možemo li unaprijediti kadaveričnu transplataciju
11:55 – 12:30 Prof. dr. Mladen Knotek, KBC Merkur Zagreb Procjena imunloškog rizika za transplataciju bubrega – Suvremena imunosupresija u transplataciji bubrega
12:30 – 12:45 KAFE PAUZA
12:45 – 13:00 Prof. dr. Senaid Trnačević Ultrazvučna dijagnostika akutnog odbacivanja


13:00 – 13:15 Prof. dr. Enisa Mešić, UKC Tuzla Transplatacija bubrega u Tuzli – utrka na duge staze s preprekama
13:15 – 13:25 Doc. dr. Mirna Alečković, UKC Tuzla Procijenjena i izmjerena GFR u potencijalnih davalaca bubrega
13:25 – 13:35 Mr. sci. dr. Alma Halilčević, UKC Tuzla Mineralno koštana bolest poslije transplatacije bubrega
13:35 – 13:50 Acc. prof. dr. Halima Resić, UKC Sarajevo Aktuelnost u nefrologiji, dijalizi i transplataciji u BiH
13:50 – 14:00 Mr. dr. Aida Ćorić, UKC Sarajevo Donorska mreža BiH – Donorska mreža u Kantonu Sarajevo
14:00 – 14:30 Diskusija i zaključci simpozijuma
14:30

KOKTEL