1. COVID-19 kod pacijenta sa kasno dijagnostifikovanim cANCA vaskulitisom i difuznom alveolarnom hemoragijom
 2. COVID 19 I DIABETES MELLITUS -Klinički osvrt i iskustva 
 3. Dijagnostika i terapija anti gbm glomerulonefritisa u covid pandemiji
 4. Aktivnosti UNDT BiH od 2010 do 2020. godine
 5. Incidenca i mortalitet COVID 19 pozitivnih dijaliznih i transplantiranih bolesnika u BiH
 6. Simptomi anksioznosti i depresije za vrijeme pandemije Covid-19 kod hroničnih nefroloških pacijenata
 7. 1. Dinamički tok koncentracije citokina kod covid 19 – klinički i patofiziološki značaj citokinske oluje
 8. Nefrološke komplikacije – COVID -19
 9. Ishod hospitaliziranih COVID-19 pacijenata s akutnom bubrežnom ozljedom
 10. Ireverzibilno oštećenje mozga u bolesnika sa COVID-19 akutnim bubrežnim zatajenjem
 11. COVID19 u pacijenata s transplantiranim bubregom
 12. Procedure, rizik i komplikacije nakon transplantacije bubrega ABO inkopatibilnog donora
 13. Klinička prehrana u nefrologiji
 14. Transplantacija bubrega i Covid-19 infekcija
 15. Terapijski izazovi u Covid-19 pozitivnih dijaliznih pacijenata