1. VI nefrološka škola – Međugorje 2012.
  2. VIII nefrološka škola – Jahorina
  3. XI nefrološka škola – Kupres
  4. XII nefrološka škola – Teslić 2017.
  5. XIII nefrološka škola – Tešanj 2018
  6. XIV nefrološka škola – Jahorina 2019
  7. XV nefrološka škola – Tuzla 2021
  8. XVI nefrološka škola – Konjic 2021