Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete  sastanku UNDT BiH , koja će se održati 06 . aprila 2022. god . u 15 sati, on line pristupom.

Za sjednicu Skupštine UNDT BiH predlažemo sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika UNDTBiH sa prethodno održane sjednice Skupštine UNDT BiH u Konjicu , 25. septembra 2021.

Izvjestilac: Dr.sci. med. Aida Ćorić (5 min.)

  1. Finansijski izvještaj za prethodnu godinu 2021.

Izvjestilac: Prof. Dr Halima Resić ( 10 min. )

  1. Aktivnosti UNDT BiH planirane za 2022.

Izvjestilac: Prof. Dr Damir Rebić ( 15 min. )

  1. Planiranje i organizacija XVII nefrološke škole u maju 2022.

Izvjestilac: Prof. Dr Damir Rebić ( 15 min.)

      5 .  Izvještaj o Renalnom registru BiH ,u 2021. god

Izvjestilac: Prof.Dr. Besim Prnjavorac (15 min. )

  1. Dužnosti članova UNDT BiH- pristupnica i plaćanje članarine

Izvjestilac: Dr sci. med. Aida Ćorić ( 10 min.)

  1. Razno

Članovi udruženja će dobiti e mailom link kojim će moći pristupiti on line sastanku.

Sekretar UNDT BiH                                                           Predsjednik UNDT BiH

Dr sci. med. Aida Ćorić                                                       Prof. Dr Damir Rebić