Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete  sastanku UNDT BiH , koja će se održati u petak,

  1. februara 2023. god . u 16 sati, on line pristupom.

Za sjednicu Skupštine UNDT BiH predlažemo sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika UNDTBiH sa prethodno održane sjednice Skupštine UNDT BiH u Trebinju, u oktobru 2022.

Izvjestilac: Dr sci. med. Aida Ćorić ( 5 min)

  1. Planiranje XIX proljetne nefrološke škole u maju 2023.

Izvjestilac: Prof. Dr Damir Rebić ( 15 min. )

3 .  Aktivnosti UNDT BiH sa međunarodnim nefrološkim asocijacijama

Izvjestilac: Prof. Dr Damir Rebić ( 15 min. )

  1. Razno

Sekretar UNDT BiH                                                       Predsjednik UNDT BiH

Dr sci. med.  Aida Ćorić                                                       Prof. Dr Damir Rebić