Na sastanku Udruženja održanom 29.5.2021. godine u Tuzli donesene su sljedeće odluke:

  1. Povećati broj bolesnika na peritonealnoj dijalizi
  2. Povećati broj kučnih peritonealnih dijaliza sa uspostavljanjem patronažne službe
  3. Napraviti strategiju liječenja dijalizom i transplantacijom u vrmenu pandemija
  4. Pokušati formirati punu cijenu dijalize
  5. Ažurirati liste čekanja za transplantaciju organa
  6. Vaskularni pristupi su lokalni problem u bolnicama
  7. Istaći da je u Covid 19 pandemiji oboljelo  izmedju 40i 50% ljekara i sestara u dijaliznim centrima
  8. Podrška anesteziolozima za više dokazane moždane smrti
  9. Svi članovi će dobiti formular na kome će predložiti kandidata za prodsjednika Udruženja
  10. 16 Nefrološka škola će se održati u Konjicu ,od 25.09 -27.09 2021 .COVID -19 i bubrežni bolesnici.Izabran je organizacioni odbor Prof.Dr.Besim Prnjavorac (predsjednik) ,Prof.Dr.Senaid Trnačević (član)i Dr.Indira Španja (član)

S poštovanjem

Prof. Senaid Trnačević