dmbih-sv-dan-201608 

U Sarajevu je u organizaciji (UNDT BiH, Federalno Ministarstvo zdravstva, Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata FBiH i Donorska mreža Kantona Sarajevo) obilježen je svjetski dan bubrega.

Građani Sarajeva su ponovo pokazali veliki interes za potpisivanjem donorskih kartica i tom prilikom su dijeljeni različit edukativni materijal o prevenciji hronične bubrežne bolesti kod odraslih i djece, brošure o Donorskoj mreži KS i brošure Federalnog Ministarstva zdravstva.

Skupu su prisustvovali pacijenti iz svih Kantonalnih Udruženja FBiH, pacijenti koji su transplantirani, a prvi put je došla pacijentkinja koja je imala transplantaciju bubrega 1984 god. živu rodbinsku – sigurno pacijentkinja sa najdužim stažom u transplantaciji bubrega.

Naši namlađi sugradjani su dijelili balone, a aktivisti Donorske mreže Kantona Sarajevo, i ovoga puta su informisali naše građane da zajednički moramo razbijati predrasude u pogledu doniranja organa nakon moždane smrti i  i širiti tu plemenitu ideju.

Fotografije preuzete sa web stranice Oslobođenja:

dmbih-sv-dan-201601

dmbih-sv-dan-201602

dmbih-sv-dan-201603

dmbih-sv-dan-201604

dmbih-sv-dan-201605

dmbih-sv-dan-201606

dmbih-sv-dan-201607

dmbih-sv-dan-201608