Mediteransko udruženje nefrologa koje je osnovano prije 10 godina obnovilo je svoju web stranicu koju možete posjetiti na http://www.mediterraneankidneysociety.org/

Do sada su organizirana 4 kongresa MKS, sljedeći 5. Kongres će biti organizovan zajedno sa Hrvatskim kongresom nefrologa od 7. do 10. maja 2020. godine u Šibeniku.