Kao dio svoje misije da obezbijedi jednak pristup održivom zdravlju bubrega, ISN je od septembra 2021. usvojio novu strukturu članarine za ISN koja nudi pristupačnije naknade za članove ISN-a.

Prema ovoj novoj strukturi naknada, određeni pojedinci sada mogu dobiti do 70% popusta na puno ISN članstvo!

Provjerite ISN web stranicu za više informacija.