Prije tri godine je etablirana Evropska asocijacija profesora emeritusa čiji je predsjednik Prof. Natale Gasper Del Sante.

Kreativnost i talenat profesora emeritusa je prepoznata u evropskim zemljama, zbog čega je EU omogućila aktivno učešće profesora emeritusa u projektima  koje podržava. Do sada je održan jedan Kongres u Atini, a u pripremi je sljedeći u Napulju i u aprilu 2022.  Tromjesečno se publicira i bilten koji predstavlja aktivnosti profesora emeritusa iz Evrope.

UNDTBiH ima profesore emerituse, ali sam bilten može biti interesantan i za mlažu populaciju.

Bilten možete pogledati na ovome linku.