U ime Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama sa nefrologije Kliničkog Centra Banja Luka povodom smrti uvaženog kolege Dr. Dragana Vojvodića.

Dragan Vojvodić, rođen 1959. godine u Vrbljanima, u opštini Ribnik, radio je u Klinici za unutrašnje bolesti UKC RS, na Odjeljenju nefrologije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, a supspecijalizaciju iz oblasti nefrologije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Domu zdravlja u Ključu, a nastavio u Centru za medicinska istraživanja – Medicinska elektronika u Banjoj Luci, potom u Internacionalnom centru za dijalizu Banja Luka. Od 2009. godine bio je stalno zaposlen u UKC RS. U nekoliko saziva bio je poslanik Narodne skupštine RS. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece.