Evropski bubrežni forum 2021. u organizaciji Europskog saveza za zdravlje bubrega (EKHA) održan je 18. juna.

Ovaj događaj je okupio kreatore politike EU-a, zdravstvene radnike, akademike i pacijente. Razgovaralo se o tome kako se uhvatiti u koštac s izazovima pristupa svim vrstama liječenja bubrežnih bolesti u Europi, poput kućne dijalize, transplantacije i sekundarne prevencije u borbi protiv progresije kronične bubrežne bolesti. Osim toga, istražili se kako umanjiti negativan utjecaj COVID-19 na pristup liječenju bubrega te kako promovirati informacije i obrazovanje o različitim mogućnostima liječenja i za zdravstvene radnike i za pacijente.