UNDT BiH je do sada organiziralo 11 nefroloških škola širom BiH u cilju edukacije nefrologa BiH, na kojima je u prosjeku učestvovalo između 50-70 učesnika.

 1. Prof. Bernard CanaudScientific MedicalCase HDF Convective Dose
 2. prof.dr Senaid Trnačević, prof.dr Denijal TulumovićBubrežna biopsija u kliničkoj praksi
 3. prof.dr Senaid Trnačević, prof.dr Denijal TulumovićUltrazvučna dijagnostika u nefrologiji
 4. dipl.ing.med.- Senad MurtićDijagnostički parametri na Beckman Coulter analizatorima
 5. doc. dr GašićBiopsija bubrega i njen značaj u nefrologiji
 6. mr.sci. dr Zinaida KarasalihovićMogućnosti i ograničenja patohistološke dijagnostike u nefrologiji
 7. prof.dr Besim PrnjavoracImunološka laboratorijska dijagnostika u nefrologiji
 8. mr.sci. dr Aida ĆorićLaboratorijsko – dijagnostičke metode (postupci) detekcije i praćenja renalne insuficijencije
 9. doc. dr Goran ImamovićKako napisati naučni članak
 10. mr.sci. dr Biljana JakovljevićMetode procjene suve tjelesne težine kod bolesnika na hemodijalizi
 11. prof. dr Halima ResićVježbe na dijalizi – iskustva Klinike za hemodijalizu KCU Sarajevo
 12. prof.dr Narcisa Vavra-HadžiahmetoviProgram rehabilitacije pacijenata na hemodijalizi
 13. dr.med.sci. Danka PokrajacSlikovne pretrage urotrakta kod febrilne urinarne infekcije dojenčadi
 14. prim. dr Emir AvdićRadiološke karakteristike sekundarnog hiperparatireoidizma
 15. dr Fahrudin Mašnić„Buttonhole“ tehnika punktiranja AV fistule kod rizičnih pacijenata