2000. Prvi kongres nefrologa sa međunarodnim učešćem , Sarajevo , septembar BiH
2005. Drugi kongres nefrologa sa međunarodnim učešćem , Tuzla , maj BiH
2010. Treći kongres nefrologa sa međunarodnim učešćem, Sarajevo , 05- 08. Maj ,BiH
2015. Četvrti kongres nefrologa sa međunarodnim učešćem , Sarajevo 22-25 april, BiH