dusan-roncevic01

Obavještavamo kolege da je u ponedjeljak, 27. juna 2016. godine nakon duge i teške bolesti, u 61. godini, preminuo naš dugogodišnji saradnik, član UNDT BiH i kolega iz KBC Mostar dr Dušan Rončević.

DUŠAN RONČEVIĆ, DR.MED.
Ime oca Rade, Ime majke Mirjana
Rođen, 14.07.1955. godine u Mostaru
Medicinski fakultet završava u Sarajevu 29.04.1980. godine
Stručni ispit polaže u Sarajevu 31.01.1983. godine
Specijalizaciju iz interne medicine  završava u Republici Hrvatskoj 05.07.1995. godine.

Radni staž:

  • 19.09.1980. – 30.09.1980. godine Klinika za dječje bolesti Sarajevo,
  • 03.10.1980. – 11.01.1984. godine Dom zdravlja Zavidovići,
  • 12.01.1984. – 31.08.1996.  godine Dom zdravlja Pucarevo, a kasnije Novi Travnik,
  • Od 01.09.1996. godine uposlenik je SKB Mostar,
  • Od 01.09.1996. godine od 31.12.2008. godine obavlja poslove specijaliste interne medicin,
  • Od  01.01.2009. godine imenovan je voditeljem Odsjeka za perinatalnu dijalizu u Centru za dijalizu te obavlja poslove specijaliste interniste na Kliničkom odjelu za nefrologiju Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu,
  • 22.10.2010. godine Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplataciju bubrega u Bosni i Hercegovini dodjeljuje mu zvanje nefrologa za doprinos razvoju nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega u Bosni i Hercegovini.